Rolovana šunka

Rolovana šunka je naš specijalitet. Razvijena je posebna tehnologija vađenja kostiju kako bi meso, koža i slanina bili ravnomerno raspoređeni celom dužinom i površinom rola.

Kategorija: 
Suvo i dimljeno meso
Rolovana šunka
Rolovana šunka
Rolovana šunka
Rolovana šunka